one

2篇文章
  你在我身边也好,在天边也罢,想到世界的角落有一个你,觉得整个世界也变得温柔安定了。    By  顾城
  你的晚安是一根灯绳,轻轻一拉,“咔嗒”一声,就熄灭了整个城市的灯,然后夜晚才真的到来。                              By 玍几

大家都在搜

关注我们的公众号

微信公众号